Novi natječaj za spremačice

Novosti     Novi natječaj za spremačice
Novi natječaj za spremačice
07.02.2018.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA NA NE PUNO RADNO VRIJEME ( 4 SATA dnevno).

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA.docx