Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Novosti     Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
04.02.2020.

OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI

Izvješće o provedbi Zakona.pdf