Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. u dječjem vrtiću Ćok

Novosti     Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. u dječjem vrtiću Ćok
Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. u dječjem vrtiću Ćok
11.05.2020.

Upravno vijeće dječjeg vrtića Ćok i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike/ skrbnike da se On-line prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Ćok” u pedagošku godinu 2020./2021.

U pedagoškoj godini 2020./2021. provodit će se:
1. 10- SATNI REDOVITI PROGRAM
2. 6- SATNI (POLUDNEVNI) PROGRAM

U dječji vrtić primati  će se djeca s navršenom 3. godinom života do polaska u školu. U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 3 godine starosti pa do polaska u osnovnu školu. 
  Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području  Općine Tkon  odnosno dijete i roditelji koji imaju status stranca moraju imati stalan ili privremeni boravak na području Općine Tkon.
U vrtić se mogu upisati djeca sa prebivalištem van područja Općine Tkon. Upisi u Vrtić obavljaju se u upisnom roku.
 Ako se tijekom pedagoške godine pojavi slobodno mjesto upis se obavlja temeljem liste reda prvenstva.

II.
Potrebni dokumenti za upis:
-popunjeni zahtjev za upis
-preslika rodnog lista djeteta
-potvrde o  zaposlenju roditelja-potvrda poslodavca  
-preslike osobnih iskaznica roditelja i OIB
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
-presliku iskaznice o imunizaciji

 III.  On line Zahtjev se preuzima  na web stranici ustanove
 www.djecjivrtic-cok.hr, 

V. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću te na web stranici ustanove.

Dječji vrtić "Ćok"
Put Mrviska 3, 23212 Tkon
cok.tkon@gmail.com

ON LINE OBRAZAC.docx