Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Novosti     Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.
Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.
26.04.2022.

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. u dječjem vrtiću Ćok.

Upravno vijeće dječjeg vrtića Ćok i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike/ skrbnike da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Ćok” u pedagošku godinu 2022./2023.

U pedagoškoj godini 2022./2023. provodit će se:

  1. 5,5 satni (poludnevni) program
  2. 10 satni(cjelodnevni) program

U dječji vrtić primati će se djeca s navršenom 3. godinom života do polaska u školu. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Općine Tkon odnosno dijete i roditelji koji imaju status stranca moraju imati stalan ili privremeni boravak na području Općine Tkon.

U vrtić se mogu upisati djeca sa prebivalištem van područja Općine Tkon. Upisi u Vrtić obavljaju se u upisnom roku.

Ako se tijekom pedagoške godine pojavi slobodno mjesto upis se obavlja temeljem liste reda prvenstva.

II.

Potrebni dokumenti za upis:

-popunjeni zahtjev za upis

-preslika rodnog lista djeteta

-preslike osobnih iskaznica roditelja i OIB

-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

-presliku iskaznice o imunizaciji

III. Zahtjev i privola se preuzimaju na web stranici ustanove www.djecjivrtic-cok.hr ili osobno u Dječjem vrtiću "Ćok ”, od 8,00 do 12,00 sati,

a predaje se putem pošte na adresu Dječji vrtić Ćok Put mrviska 3 23212 Tkon ili na e-mail dječjeg vrtića: cok.tkon@gmail.com u razdoblju od 25. travnja do 16. svibnja 2022. godine.

IV. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

V. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću te na web stranici ustanove.

Dječji vrtić "Ćok"

Put Mrviska 3, 23212 Tkon

cok.tkon@gmail.com

Zahtjev za upis djece u vrtić.docx

Privola / suglasnost.docx