Financije


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2022_polugodišnje

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2022_polugodišnje.docx

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.1_dv_ćok_01-03-2022

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.1_dv_ćok_01-03-2022.xlsx

Godišnji obračun Financijskog plana DV Ćok za 2021. (31.01.2022.)

Godišnji obračun Financijskog plana DV Ćok za 2021..pdf

Izvršenje Financijskog plana DV Ćok 2021- Opći dio (31.01.2022.)

Izvršenje Financijskog plana DV Ćok 2021- Opći dio.xls

Izvršenje Financijskog plana DV Ćok 2021 - Posebni dio (31.01.2022.)

Izvršenje Financijskog plana DV Ćok 2021 - Posebni dio.xls

Odluka o raspodjeli rezultata DV Ćok 2021. (31.01.2022.)

Odluka o raspodjeli rezultata DV Ćok 2021..pdf

Financ.izvj. DV Ćok 7.0.3.

Financ.izvj. DV Ćok 7.0.3..xls

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2021

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2021.pdf

Referentna stranica

Referentna stranica.pdf

Financ.izvj.01-09-2021 DV Ćok (10.10.2021.)

Financ.izvj.01-09-2021 DV Ćok.xls
<< 123456 >>