Kućni red


ZDRAVLJE DJETETA

U vrtić dovodite zdravo dijete - ne možemo primiti dijete:
• s temperaturom
• proljevom i povraćanjem
• ušima i svrabom
• parazitima u stolici


- Nakon preboljele bolesti dijete možemo primiti jedino uz liječničku ispričnicu.
- O svakoj bolesti ili promjeni zdravstvenog stanja obavijestiti odgojiteljice
- Sve vrste lijekova za djecu smijemo primiti jedino kod kroničnih bolesti i uz liječničku potvrdu.
- Kod ozljeda i naglog pobolijevanja i sl. u vrtiću se pruža pomoć, odmah obaviještava roditelje i ako postoji indikacija-dodatna stručna pomoć
- Novo upisanu djecu po polasku u vrtić možemo primiti jedino uz liječničku potvrdu da dijete može polaziti vrtić
- Nakon dužeg izostanka djece iz vrtića ( 60 dana i više) potrebno je ponovo donijeti liječničke potvrdu da dijete može polaziti vrtić
- Boravak na zraku je zbog očuvanja zdravlja obavezan, no ovisan o vremenskim prilikama.

PREHRANA

- Usklađena je s važećim normativima i kontrolirana od Zavoda za javno zdravstvo
- Torte, sladolede i kolače zabranjeno je donositi u vrtić zbog nemogućnosti kontrole njihovog skladištenja i higijenske ispravnosti
- Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovaraju se sa matičnom odgojiteljicom

Podržite nas u primjeni jelovnika i njegujte zdrave prehrambene navike.

DOLAZAK I BORAVAK U VRTIĆU

Važno je da :
- Dolazak i odlazak djeteta bude u skladu s vremenom boravka koji ste naveli kod upisa djece
- Dijete dovodite u vrtić do 8:30 sati ( zbog sigurnosti djece vanjska vrata se zaključavaju)
- Kasniji dolazak ( nakon 9 sati) najavite matičnoj odgojiteljici
- Po Vaše dijete/djecu dolaze samo one osobe koje ste naveli u Izjavi
- Ukoliko dođe do promjene osoba koje ste naveli obavezno obavijestite odgojiteljice.

RODITELJI U VRTIĆU

- Pušenje je zabranjeno u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića
- Zabranjen je dolazak u alkoholiziranom stanju
- Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić
- Zabranjeno je uvođenje pasa u prostore vrtića
- Važno je da se u komunikaciji s osobljem vrtića ponašate pristojno

Pravo i obaveza roditelja je :
* informirati se o radu vrtića
* surađivati sa odgojiteljicama
* dolaziti na roditeljske sastanke i radionice
* odazivati se i tražiti individualne razgovore
* pratiti informacije u kutićima za roditelje, brošure i letke