Osobna iskaznica


U vrtiću - organizira rad, brine se o materijalnim uvjetima rada - o sigurnosti, stručnom radu, provođenju programa rada sa djecom - o zakonima, propisima, kadrovima, dokumentaciji vrtić i općenito o svemu brine:

Ravnateljica

• Ana Kuštera

Odgojiteljice

• Marta Mušćet Bobić
• Ana Smoljan
• Anamaria Čavlov

Stručni tim

• Edukacijski rehabilitator: Žužu Pikunić
• Pedagog-pripravnik: Julija Mihaljević

Financije:

• Knjigovodstveni servis Partner vl. Zlatko Lukačić