Osobna iskaznica


U vrtiću - organizira rad, brine se o materijalnim uvjetima rada - o sigurnosti, stručnom radu, provođenju programa rada sa djecom - o zakonima, propisima, kadrovima, dokumentaciji vrtić i općenito o svemu brine : ravnateljica - Ana Kuštera

Za sretno i kreativno djetinjstvo Vaše i naše djece brinu se odgojiteljice :

• Marta Mušćet Bobić
• Ana Kuštera
• Ana Smoljan

O financijskim sredstvima, uplatama roditelja i računima brine se :

• Knjigovodstveni servis Partner vl. Zlatko Lukačić