Obavijest o radnom vremenu sa strankama

Novosti     Obavijest o radnom vremenu sa strankama
Obavijest o radnom vremenu sa strankama
04.11.2021.

Na temelju članka 5. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 075/2021) ravnatelj Dječjeg vrtića Ćok dana 4. studenoga 2021. godine donosi:

Obavijest o radnom vremenu sa strankama