Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Novosti     Obavijest o izboru kandidata po natječaju
Obavijest o izboru kandidata po natječaju
07.02.2023.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju: Pedagog pripravnik.

DJEČJI VRTIĆ ĆOK

KLASA: 601-05/23-01/01

URBROJ: 2198-32-01-01-23-7

Tkon, 7. veljače 2023. godine

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/13 i 85/15)  izdajem sljedeću

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

Nakon provedenog natječaja za popunu  radnog mjesta

 Pedagog pripravnik:

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,  s punim punom radnom vremenu,

objavljenog  dana 18.12.2022.  godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  oglasnoj ploči  te mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ćok , Upravno vijeća Vrtića,  na sjednici održanoj 7.2.2023. godine, donijelo je Odluku o izboru sljedećeg  kandidata:

             Julija Mihaljević, 23212 Tkon  s odgovarajućom stručnom spremom sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i natječaju, određeno vrijeme, s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Objavom rezultata na web stranici D.v „Ćok“ smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, te se neće pojedinačno obavještavati.

 

                                                                                                                  RAVNATELJ/ICA

                                                                                                                      Ana Kuštera