Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi

Novosti     Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi
Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi
28.04.2023.

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. godine u dječjem vrtiću Ćok.

Upravno vijeće dječjeg vrtića Ćok i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike/ skrbnike da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Ćok” u pedagošku godinu 2023./2024.godine

U pedagoškoj godini 2023./2024.g provodit će se:
- 5,5 satni (poludnevni) program
- 10 satni(cjelodnevni) program

I. U dječji vrtić primati će se djeca s navršenom 3. godinom života do polaska u školu. Prednost pri upisu imaju djeca koja su navršila 4. godine života kao i djeca obveznici programa predškole. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Općine Tkon odnosno dijete i roditelji koji imaju status stranca moraju imati stalan ili privremeni boravak na području Općine Tkon.
U vrtić se mogu upisati djeca sa prebivalištem van područja Općine Tkon. Upisi u Vrtić obavljaju se u upisnom roku.
Ako se tijekom pedagoške godine pojavi slobodno mjesto upis se obavlja temeljem liste reda prvenstva.

II. Potrebni dokumenti za upis:
-popunjeni zahtjev za upis
-preslika rodnog lista djeteta
-preslike osobnih iskaznica roditelja i OIB
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
-presliku iskaznice o imunizaciji

III. Zahtjev se preuzima na web stranici ustanove www.djecjivrtic-cok.hr ili osobno u Dječjem vrtiću "Ćok ”, od 8,00 do 12,00 sati, a predaje se osobno ili putem maila na cok.tkon@gmail.com u razdoblju od 2. svibnja do 19. svibnja 2023. godine.

IV. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

V. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću te na web stranici ustanove.

Zahtjev za upis djeteta.docx