Rezultati upisa u Dječji vrtić Ćok

Novosti     Rezultati upisa u Dječji vrtić Ćok
Rezultati upisa u Dječji vrtić Ćok
04.07.2023.

Rezultati upisa u Dječji vrtić Ćok u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

Na temelju članka  18. Statuta Dječjeg vrtića“ Ćok“  Put Mrviska 3 23212 Tkon , Povjerenstvo za upis dostavilo rezultate upisa  Upravnom vijeću  Dječjeg  vrtića  „Ćok“  dana 9. lipnja 2023. godine. 

REZULTATI UPISA U DJEČJI VRTIĆ ĆOK

u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

 

Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2023./2024. zaprimio je 10 zamolbi za upis u vrtić.

KONAČNA LISTA          

1. broj 1-izravan upis

2. broj  2-izravan upis

3.broj  8

4. broj 6

5.broj 5          

6.broj 7          

7.broj 3          

8.broj 4

_________________________________________________________________________

Neupisani: 2 prijave (broj 9. i 10.)

 

Ovi rezultati  sadrži odredbe koje su u skladu s aktima Europske unije: člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (”Povelja”), člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) kojima se utvrđuje da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka, Općom uredbom o zaštiti podataka i važećim zakonodavstvom RH na području zaštite osobnih podataka.

Nakon potpisivanja ugovora o uslugama  dječjeg vrtića, broj djece biti će prijavljen Ministarstvu sa zaključno 30.10.2023. 

 

KLASA:601-05/23-01/2

URBROJ:2198/32-01-02-23-10

U Tkonu, 9. lipnja 2023. godine                                                                                                                                                                               

                                                                                                       

                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                        Branko Smoljan