Obavijest o izboru kandidata za mjesto pedagoga

Novosti     Obavijest o izboru kandidata za mjesto pedagoga
Obavijest o izboru kandidata za mjesto pedagoga
29.02.2024.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto pedagog.

DJEČJI VRTIĆ ĆOK

Put mrviska 3 23212 Tkon

UPRAVNO VIJEĆE    

KLASA:601-05/24-01/01

URBROJ: 2198-32-01-03-24-4

Tkon, 14.veljače 2024. godine

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13,85/15 i 69/22)  izdajem sljedeću

OBAVIJEST

o izboru kandidata po natječaju

Nakon provedenog natječaja za popunu  radnog  mjesta Pedagog/inja objavljenog  dana 31. siječnja 2024. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  oglasnoj ploči  te mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ćok, Upravno vijeće Vrtića, na sjednici održanoj 14.veljače2024. godine, donijelo je Odluku o izboru sljedećih  kandidata

 PEDAGOG:

-           1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,  s punim  radnim vremenom: Julija Mihaljević  s odgovarajućom stručnom spremom sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i natječaju, na određeno vrijeme(1 godina), s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Objavom rezultata na web stranici www.djecjivrtic-cok.hr  smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, te se neće pojedinačno obavještavati.

 

                                                                                                                  RAVNATELJ/ICA

                                                                                                                   Ana Kuštera mag.praesc.educ.