Rezultati upisa u dječji vrtić Ćok

Novosti     Rezultati upisa u dječji vrtić Ćok
Rezultati upisa u dječji vrtić Ćok
03.07.2024.

Rezultati upisa u dječji vrtić Ćok u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025.

Na temelju članka 18. Statuta Dječjeg vrtića“ Ćok“ Put Mrviska 3 23212 Tkon , Povjerenstvo za upis dostavilo rezultate upisa Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Ćok“ 1.srpnja 2024.godine

Rezultati upisa u dječji vrtić ćok

U programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025.

Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2024./2025. zaprimio je 6 zamolbi za upis u vrtić, od toga tri izravna upisa.

1. broj 8 -izravan upis

2. broj 7 izravan upis

3.broj 6 izravan upis

4. broj 4

5.broj 5 lista čekanja

6. broj 6 lista čekanja

Ovi rezultati sadrži odredbe koje su u skladu s aktima Europske unije: člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (”Povelja”), člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) kojima se utvrđuje da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka, Općom uredbom o zaštiti podataka i važećim zakonodavstvom RH na području zaštite osobnih podataka.

Nakon potpisivanja ugovora o uslugama dječjeg vrtića, broj djece biti će prijavljen Ministarstvu sa zaključno 30.10.2024.godine

KLASA:601-01/24-01/04

URBROJ:2198-32-01-01-24-9

U Tkonu, 1. srpnja.2024. godine

Ravnateljica Ana Kuštera mag.praedc.educ