Novosti

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na  određeno  puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Ćok do povratka odgojitelja(zamjena) s bolovanja
15.09.2020.
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Ćok do povratka odgojitelja(zamjena) s bolovanja

I. Raspisuje se natječaj za izbor odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Ćok - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme UVJETI: - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju -Radno iskustvo 1 godina

PREPORUKE O  POSTUPANJU U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19
13.05.2020.
PREPORUKE O POSTUPANJU U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID - 19

(do trenutka završetka mjera) Roditelji/skrbnici djeteta trebaju biti upoznati: s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID - 19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovno školskih ustanova Hrvatskog zavod za javno zdravstvo (HZJZ) za dječje vrtiće da boravak djece u dječjem vrtiću potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu djece s COVID – 19 nego je to obiteljski dom ili kućanstvo ima li dijete ili netko od ukućana kroničnu bolest preporuka je da ostane kod kuće ako je to ikako moguće preporuka je ostanak svakog djeteta kod kuće kada je to moguće osigurati

PRIPREMA DJECE ZA POVRATAK U VRTIĆ
13.05.2020.
PRIPREMA DJECE ZA POVRATAK U VRTIĆ

Poštovani roditelji, nakon što nam je svima dnevna rutina tijekom ožujka i travnja bilo znatno izmijenjena, vašim povratkom na posao i povratkom vaše djece u jaslice i vrtić očekuje se prilagodba na nov dnevni ritam. I od djece i od odraslih.

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. u dječjem vrtiću Ćok
11.05.2020.
Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. u dječjem vrtiću Ćok

Upravno vijeće dječjeg vrtića Ćok i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike/ skrbnike da se On-line prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Ćok” u pedagošku godinu 2020./2021.